Kontakt

telefon: +420 603 485 487

e-mail info@penziondevetsil.cz

adresa: Špindlerovská čp.191, 543 51 Špindlerův Mlýn

Provozovatel: MIMIK s.r.o.
IČO: 25996177
DIČ: CZ25996177
Společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové
Oddíl C
vložka 18949 ze dne 27.08.2003.

Odesláním rezervačního formuláře potvrzujete souhlas s využitím Vašich údajů pro potřeby a realizaci Vaší rezervace. Požadované údaje jsou nutné pro službu Rezervace, jež je realizována formou e-mailové korespondence a zacházení s těmito údaji a jejich ochrana podléhá následujícím pravidlům: Poskytnuté údaje jsou nezbytné pro zpracování Vaší rezervace, bez nich nelze službu poskytovat. Osobní údaje nejsou dále zpracovávány a využívány k jiným účelům, než je poskytnutí služby rezervace. Údaje obsažené ve Vaší rezervaci jsou uchovány pouze po nezbytně nutnou dobu, potřebnou pro realizaci Vaší rezervace a poté budou vymazány. Správcem osobních údajů je provozovatel webu. Máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení na jejich zpracování a přenositelnost. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů písemně na adresu sídla provozovatele.

Máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)